Edens Fritidshem

Telefonnummer: 0704-96 62 94

Om Edens fritidshem

Vi på Edens fritidshem ser eleverna som enskilda individer med olika behov utifrån sin vardag och situation. Vi anser att eleverna ska vara delaktiga i sitt fritidshem och lära sig att ta ansvar samt vara en god kamrat. Eleverna ska få en meningsfull och lärorik fritidsdag där pedagogiskt planerade aktiviteter och den fria leken är viktiga delar i syfte att stimulera varje elevs nyfikenhet, kreativitet och utveckling.

Läroplanen

Allt vårt arbete på fritidshemmet har sin grund i kapitel 1 & 2 samt fritidshemmets egna kapitel 4 i läroplanen. Om ni är intresserade av att veta mer så kan ni gå in på länken nedan.
► www.skolverket.se

Sjukanmälan på fritids:

Görs på TYRA- appen före klockan 08.00. Ange, om möjligt, hur många dagar det troligtvis rör sig om att barnet stannar hemma. Vi är också tacksamma om ni kan ange vilken sjukdom det rör sig om, detta för att vi ska kunna förhindra större spridning av smittsamma åkommor, löss, magsjuka etc.

Öppningar, stängningar och lov:

Våra öppettider är 06.00 – 18.00
Öppningarna sker gemensamt med fritids 06.00 – 07.00 samt stängning 17.00 – 18.00. Vi är alltid i förskolans lokaler eller på utegården. Öppningar är alltid förskolepersonal på plats men vid stängningar kan det vara personal från fritids. På lov har vi vid behov sammanslagning med fritids.