Om skolan

Edens skola är en liten skola som är centralt belägen i hjärtat av Höör, med närhet till såväl bibliotek, simhall som natur och grönområden. Skolan, som har totalt ca 140 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6 i små klasser om max 20 elever, har sina lokaler i byns gamla prästgård. Till skolan hör även ett fritidshem i en fristående byggnad.

 Vi som arbetar här är glada och stolta över en väl fungerande skola, som erbjuder en harmonisk inlärningsmiljö för eleverna och en trivsam arbetsplats för oss vuxna. Fördelarna med den lilla skolan är många, en av dem är att det ger oss pedagoger goda förutsättningar för ett personligt bemötande av såväl elever som deras familjer. Samarbetet mellan skolan och hemmen är aktivt och fungerar på ett naturligt sätt.

Översikt

Här är en översikt över skolans aktiviteter mm.

Dagens lunch

Veckans matsedel finns i skolans Tyra-app.

Elevhälsa

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande för att skapa en god skolmiljö vilken främjar elevernas hälsa, lärande och utveckling.
Läs mer

TT – Trygghetsteamet

Rasten, möjligheternas mellanrum. TT startades läsåret 19/20 med det prioriterade målet att skapa trygghet och trivsel på rasterna som fokus. Trygghet och trivsel blev därmed våra ledord och gav även form till vårt namn; TT.
Läs mer

Edens styrelse

Edens skola, ekonomiska förenings medlemmar utser på föreningsstämman, som hålls i april varje år, en ordförande och en styrelse vars uppgift är att fungera som arbetsgivare – enligt skollagen huvudman.
Läs mer

Om Edens Fritidshem

Vi på Edens fritidshem ser eleverna som enskilda individer med olika behov utifrån sin vardag och situation. Vi anser att eleverna ska vara delaktiga i sitt fritidshem och lära sig att ta ansvar samt vara en god kamrat.
Läs mer

Kontakta oss

Här kan du hitta kontaktuppgifter till rektor och skolsköterska samt skicka en fråga.
Läs mer

Aktuellt

Sommarlov

Vi önskar er en härlig sommar så vi ses igen den 15 augusti!

SJUKANMÄLAN AV DITT BARN!

Sjukanmälan görs via TYRA-appen genom ikonbilden med en röd förbandslåda.
OBS! Om ni har barn på fritids måste ni göra frånvaromeddelandet på två ställen. Ett för barnets klasstillhörighet och ett för fritids.