Om Edens förskola

Vi delar in läsåret i olika områden, det kallar vi projektveckor. Projektveckorna genomsyras av språk, matematik, motorik, estetiska ämnen, IT och barns inflytande.
För att skapa förutsättningar för god arbetsro samt individuell utveckling delar vi upp barnen i mindre grupper.
Grupperna heter Frön, Groddar, Knoppar och Blommor.

Telefonnummer
Solen: 0737-40 87 34
Månen: 0737-10 29 34

Kulturprofil

Genom vår kulturprofil ger vi barnet förutsättningar för utveckling och lärande på olika inspirerande och utmanande sätt samt trygghet till sin egen förmåga. Detta sammanfattas i Läroplan för förskolan 2018 där det beskrivs att barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Sjukanmälan på förskolan:

Görs på TYRA- appen före klockan 08.00. Ange, om möjligt, hur många dagar det troligtvis rör sig om att barnet stannar hemma. Vi är också tacksamma om ni kan ange vilken sjukdom det rör sig om, detta för att vi ska kunna förhindra större spridning av smittsamma åkommor, löss, magsjuka etc.

Öppningar, stängningar och lov:

Våra öppettider är 06.00 – 18.00
Öppningarna sker gemensamt med fritids 06.00 – 07.00 samt stängning 17.00 – 18.00. Vi är alltid i förskolans lokaler eller på utegården. Öppningar är alltid förskolepersonal på plats men vid stängningar kan det vara personal från fritids. På lov har vi vid behov sammanslagning med fritids.