SKOLA, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Kontakt

Eden förskola, skola och fritidshem. Skolgatan 10. 243 30 Höör.

Tfn Avdelning Månen: 0737-102934
Tfn Avdelning Solen: 0737-408734

Om Eden förskola
Vi delar in läsåret i olika områden, det kallar vi projektveckor. Projektveckorna genomsyras av språk, matematik, motorik, estetiska ämnen, IT och barns inflytande.
För att skapa förutsättningar för god arbetsro samt individuell utveckling delar vi upp barnen i mindre grupper.
Grupperna heter Frön, Groddar, Knoppar och Blommor.
Projektveckorna avslutas med vernissage där föräldrar och syskon bjuds in att ta del av vår utställning som visar vad barnen arbetat med.

Kristen inriktning
Genom det dagliga bemötandet med barnen fokuserar vi på den kristna värdegrunden och respekten för varandra. Vi har andakt onsdagar varannan vecka och 2-3 gånger per termin deltar vi i kyrkans vardagsgudstjänst.

Kulturprofil
Genom vår kulturprofil ger vi barnet förutsättningar för utveckling och lärande på olika inspirerande och utmanande sätt samt trygghet till sin egen förmåga. Detta sammanfattas i Läroplan för förskolan 2018 där det beskrivs att barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

En vecka på förskolan kan se ut så här:

Måndag: Personalen har planering.
Utedag på förskolan.

Tisdag: Projektarbete i våra grupper.

Onsdag: Vi har andakt varannan onsdag förmiddag där vi arbetar med boken ”Djurens andaktsbok”. Vi samtalar, sjunger och ber tillsammans. Varannan vecka har avdelningarna drama och rörelse i församlingshemmets motionsrum.

Torsdag: Projektarbete i våra grupper

Fredag: Projektarbete/barnets eget val


Sjukanmälan på förskolan:
Görs på TYRA- appen före kl.8.00. Ange, om möjligt, hur många dagar det troligtvis rör sig om att barnet stannar hemma. Vi är också tacksamma om ni kan ange vilken sjukdom det rör sig om, detta för att vi ska kunna förhindra större spridning av smittsamma åkommor, löss, magsjuka etc.

Öppningar, stängningar och lov:
Våra öppettider är 06.00 – 18.00
Öppningarna sker gemensamt med fritids 6.00-7.00 samt stängning 17.00-18.00. Vi är alltid i förskolans lokaler eller på utegården. Öppningar är alltid förskolepersonal på plats men vid stängningar kan det vara personal från fritids. På lov har vi vid behov sammanslagning med fritids.Mer om Eden förskola