SKOLA, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Kontakt

Eden förskola, skola och fritidshem. Skolgatan 10. 243 30 Höör.

Telefon:
Expeditionen: 0413-238 08

Trygghets Teamet


Rasten, möjligheternas mellanrum. TT-Teamet startades läsåret 19/20 med det prioriterade målet att skapa trygghet och trivsel på rasterna som fokus. Trygghet och trivsel blev därmed våra ledord och gav även form till vårt namn; TT-Teamet.

I jakten på kunskap och inspiration började vi grotta ned oss i området. Vi tog del av forskning, kurser och litteratur samt började fila fram vår egen syn på rast verksamhet utefter våra elevers behov och intressen samt utefter våra resurser, förutsättningar och vår fysiska miljö.

Vårt första uppdrag blev att styra upp fotbollsplanen. En plats för mycket rörelse, skratt och glädje. Men även en plats fullt av konflikter, missnöjen och utmaningar. Fotbollen blev normen under rastens 20 minuter på bekostnad av andras intressen och behov på en plats där vi vill erbjuda något för alla. Konflikterna följde med eleverna in i klassrummet och tog dyrbar tid från lektionerna. Därav flyttades allt form av fotbollsspel ned till gröningen där varje klass får en dag för fotbollsspel med riktiga regler och domare. På grusplanen där eleverna tidigare spelat fotboll började vi istället att erbjuda en daglig aktivitet.

Vi väljer aktivitet med omsorg och eftertanke utefter vad vi kan se att våra elever har för intressen, behov eller behöver utmanas och tränas i med fokus på rörelse. Aktiviteten är alltid frivillig och vi arbetar istället för att motivera eleverna samt genom att göra aktiviteterna lustfyllda och intressanta. Vi anser även att det är viktigt med enkla aktiviteter, där eleverna kan komma och gå som de vill samt där reglerna är tydliga och enkla att följa. Aktiviteten körs över hela veckan för att så många som möjligt ska få en chans att delta någon gång under veckan. En del elever uppskattar t.ex. att först få titta på för att sedan ta klivet in i leken eller aktiviteten. En annan viktig del av rasten är behovet för rekreation, vila och återhämtning. Något vi valt att fokusera på bakom muren i vårat tält. I tältet är endast lugna aktiviteter tillåtna som exempelvis skapande, läsning eller liknande. Här går det även bra att sitta ner med vänner och bara ta det lugnt.

Bakom muren finns även möjlighet för kojbygge på ett avgränsat område, detta sker vid ingången närmst rektorsexpeditionen och sträcker sig hela vägen bort till klätterställningen. Under kojbygge får eleverna möjlighet att testa sin identitet, lära sig att samarbeta, få utlopp för kreativitet, samt träning i byggande och konstruktion och mycket mer. Genom att förse eleverna med mycket löst material av olika slag bidrar vi till deras lärande och utveckling under denna lekprocess. Av den anledning kan det även uppfattas som ”stökigt” ur ett vuxenperspektiv. Ha gärna överseende med detta, det finns en tanke bakom detta ”stök”.

TT är ett spännande och givande uppdrag som är under utveckling, vi strävar ständigt efter att förbättra och utveckla vår rast verksamhet i syfte att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar för lärande, lek, rörelse och utveckling.

Våra roller
För att skapa tydlighet både för oss själva i vårt uppdrag samt för att ge våra elever bästa möjliga förutsättningar under rasterna arbetar vi i TT med tydliga rollfördelningar.

Djupdykaren: Djupdykaren är detsamma som lekledare. Hen håller och leder i aktiviteten samt deltar även själv ibland för att få möjlighet att träda in i leken och inta ett elevperspektiv.

Lotsen: Lotsen fokuserar på eleverna som inte deltar i leken. En del kan behöva stöd och hjälp för att ta sig in i leken och då finns lotsen där för att stötta de eleverna och hjälpa dem in.

Helikoptern: Helikopterns uppdrag är att cirkulera på skolgården och observera. Vart på skolgården behöver lotsen finnas, vart behöver djupdykaren gå in och styra upp aktiviteten? Vart på skolgården är det just nu ett ”hotspot”. Helikopter studerar helheten av skolgården och delger sina observationer till oss andra vid planeringar och möten för att vi i TT ska veta vart eller med vilka elever vi behöver göra insatser.

Vi som ingår i TT är:
Eva Nilsson
Helen Persson
Lena Klang
Viktor Friberg
Emil Ekblad
Filiph Magnusson

Har ni frågor till oss i TT eller kring rasterna går det bra att maila oss på:
E-mail: ► tt@edenskola.se.


  TT Personal


  Eva Nilsson
  Helen Persson
  Lena Klang
  Viktor Friberg
  Emil Ekblad
  Filiph Magnusson


  E-mail: ► tt@edenskola.se