SKOLA, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Kontakt

Eden förskola, skola och fritidshem. Skolgatan 10. 243 30 Höör.

Tfn skolsköterska:
Expeditionen: 0413-238 08

Elevhälsa

Elevhälsoarbetet på Eden skola omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna finns det skolläkare och skolsköterska. Dessutom finns tillgång till psykolog och kurator. Skolans elevhälsoarbete är av förebyggande karaktär och har en hälsofrämjande inriktning. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskilds elevs lärande och utveckling. Elevhälsan arbetar utifrån ett inkluderande perspektiv vilket innebär att särskilt stöd i huvudsak ska ges inom klassens ram. Elevhälsan erbjuder stöd till elever, föräldrar och personal. Elevhälsoteamet (EHT) träffas en gång per månad. Vid dessa möten kan även klasslärare delta vid behov.

Medicinskt hälsoarbete
Den medicinska vården på Eden följer kommunens medicinska vård i den mån det går. Vår skolsköterska heter Lotta Camp. Om ni som föräldrar har frågor eller undrar över någonting så går det bra att kontakta Lotta Camp via telefon eller e-mail: lotta.camp@edenskola.se. Vår skolläkare är Birgitta Mohlin och kontaktas via vår skolsköterska.

Vår skolsköterska är på skolan:
April: tis 3/4, tis 10/4, tis 17/4, tis 24/4,
Maj: fre 4/5, tis 8/5, tors 17/5, tis 22/5, tis 29/5,
Juni: tors 7/6, mån 11/6.
Telefon då hon är på plats: 0413-234 71. Om hon inte svarar kan det bero på att hon är upptagen med besök.

Specialpedagogiska arbetet
Det specialpedagogiska arbetet ansvarar vår specialpedagog Emma Götulf för. Emma utför pedagogiska kartläggningar, screnning och deltar vid upprättande av åtgärdsprogram samt uppföljningsmöten. Emma samarbetar med förskolepersonalen gällande barn med särskilda behov. De elever som har behov av särskilt stöd kan få anpassade uppgifter efter sin förmåga, arbeta enskilt eller med en liten grupp hos specialpedagogogen, arbeta i liten grupp med resursperson och användning av kompensatoriska hjälpmedel såsom ”10-fingrar” - daisy - vital - stava rex, - spell right. Emma Götulf kontaktas lättast via hennes mail: emma.gotulf@edenskola.se. Inom det secialpedagogiska arbetet har vår elevassistent Lena Hultberg ansvar för träning av användandet av våra kompensatoriska hjälpmedel t.ex "10-fingrar" och stava rex.

Psykosociala arbetet
Vakant.

Psykologiska arbetet
Vi anlitar barnpsykologen Birgitta Reimer då Elevhälsoteamet träffas en gång i månaden och hon kan utföra vissa observationer om detta behövs på Eden. Då vi har behov av att utföra psykologiska tester som t.ex. WISC-testet kontaktar vi psykolog Titti Landin Åkers. Titti Landin Åkers kontaktas via vår specialpedagog Emma Götulf.Mer om Elevhälsa