SKOLA, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

Kontakt

Eden förskola, skola och fritidshem. Skolgatan 10. 243 30 Höör.

Tfn Fritidshemmet: avd. vatten 0708-243715 / avd. vind 0720-019854

Om Edens Fritidshem

Edens fritidshem håller till i den ljusröda byggnaden till höger om skolan. Vårt fritidshem består av två avdelningar. Avdelning Vind och avdelning Vatten. Personalen som jobbar på fritidshemmet är Fritidsledare Mikael, Barnskötare Eva, Resurs Filiph, Resurs Viktor, Lärare i fritidshem Emil, Resurs Helen, Resurs Pia samt Johannes. På morgonfritids är det alltid Johannes, Filiph och Pia som jobbar.

Vi på Edens fritidshem ser eleverna som enskilda individer med olika behov utifrån sin vardag och situation. Vi anser att eleverna ska vara delaktiga i sitt fritidshem och lära sig att ta ansvar samt vara en god kamrat. Eleverna ska få en meningsfull och lärorik fritidsdag där pedagogiskt planerade aktiviteter och den fria leken är viktiga delar i syfte att stimulera varje elevs nyfikenhet, kreativitet och utveckling.

Vatten är för de elever som går i förskoleklass upp till klass 1.

Vind är för de elever som går i klass 2 till och med klass 6.

Telefoner och kontakt:
Telefonnummer till Vatten är: 0708-243715 & 0704-966294
Telefonnummer till Vind är: 0720-019854, 0704-971823

När kan ni nå oss?
Fritids svarar i telefonen mellan klockan 7.00-8.40 samt under eftermiddagarna mellan klockan 13.30-16.30. Samt fredagar 8.40-16.30. Med reservation för olika aktiviteter.

Viktiga rutiner som ni behöver känna till på fritids:

Öppning och stängning
Fritidshemmet öppnar klockan 7.00 och stänger klockan 16.30. Om man har behov att lämna tidigare så lämnar man på förskolan. Där öppnar vi 6.00. När fritidshemmet stänger så går vi med våra elever över till förskolan och slår ihop verksamheterna. Det vill säga att stängning sker inne på förskolan kl 18.00.

Mellanmål
Vatten äter mellanmål kl 14.00 och Vind äter mellanmål kl 14.30. Förutom på fredagar då båda avdelningarna äter tillsammans kl 14.00.

Scheman för elever på fritids
IST
Tid för när ert barn skall vara på fritids anges via IST, Höörs kommuns hemsida. För att få inloggningsuppgifter hit så kontakta kommunen. Om ni behöver ändra i schemat. Om det gäller stadigvarande ändring görs detta via IST och personalen går in och godkänner förändringen.
TYRA
På fritids använder vi oss av appen Tyra. I denna app ska ni lägga in era barns scheman. Om ni behöver ändra en tid tillfälligt så gör ni detta i Tyra. I Tyra kan ni även skicka meddelande till personalen. Här kan ni även lägga in aktiviteter som vi ska skicka era barn till. Sjukanmälan till fritids görs via Tyra. På Tyra för vi personal närvaro och checkar in och ut de elever vi har den aktuella dagen.

LOVSCHEMA
Scheman inför lov ska in ett visst antal veckor innan lovet. Detta skickas ut i månadsinformationen. Lovschemat meddelas via TYRA-appen.

Hämtning och lämning
Då ni hämtar ert/era barn är det viktigt att ni som vårdnadshavare meddelar personalen på fritids om att ni hämtar. Är vi ute så är det personal med orangea band och eller gula västar ni ska meddela. När vi är inne så är avdelning Vatten nere och Vind uppe i fritidshuset.

Lekförmedling
Vi på fritids tycker det är jättekul att ert/era barn vill leka med varandra men vi fritidspersonal förmedlar inga lekkontakter. Detta får ni som vårdnadshavare göra. Om ert/era barn ska följa med ett annat barn hem är det viktigt att vi får reda på detta. Skriv gärna In detta i Tyra Viktigt att ni meddelar fritidspersonalen då ni hämtar de barnen som ska leka med varandra. Vi godtager om ena barnets vårdnadshavare har meddelat lekkontakt.

Vad händer på fritids?
Vi jobbar utifrån ett gemensamt tema på båda avdelningarna, men på olika individ och åldersanpassade sätt. Varje måndag så finns schema för veckans aktiviteter på vår fritidstavla nere i hallen. Veckoplaneringen skickas även ut via bloggen i Tyra.

Läroplanen
Allt vårt arbete på fritidshemmet har sin grund i kapitel 1 & 2 samt fritidshemmets egna kapitel 4 i läroplanen. Om ni är intresserade av att veta mer så kan ni gå in på länken nedan.
www.skolverket.se

Genom undervisning i fritidshemmet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla dessa förmågor:
● pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
● ta hänsyn till personliga behov och balans mellan aktivitet och vila,
● skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
● kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
● skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
● utforska och beskriva företeelser och samband i natur teknik och samhälle, samt
● röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande. (Lgr11)Mer om Eden fritids